8. apríla 2020
Meniny má Albert

Zasadnutie komisie životného prostredia 12.10.2017

POZVÁNKA

na zasadnutie Komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

12.októbra 2017 (štvrtok) o 17.30 hod.

V malej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 14.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

1.    Stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné konanie „Polyfunkčný dom Na lúke“, lokalita medzi poštou a Lidlom,

2.    Stanovisko k architektonickej štúdii investičného zámeru „Parkovací dom“ – 2 varianty riešenia (so športovým ihriskom alebo bez ihriska) pre dve lokality: Trhová ulica a križovatka Saratovská/Drobného

3.    Stanovisko k architektonickej štúdii investičného zámeru „GarPark domov nielen pre vaše auto“ parkovacej garáži na Trhovej ulici spoločnosti Gar Park Slovakia, s.r.o.,

4.    Informácia o aktuálnom stave – údržby verejnej zelene

5.    Rôzne

Ukončenie zasadnutia komisie.

Kontakt:

Predseda komisie: Tomáš Husár 
Telefón:  0908 783866  
E-mail: tomhusr@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00