6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Zasadnutie komisie životného prostredia 12.10.2017

POZVÁNKA

na zasadnutie Komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 12.októbra 2017 (štvrtok) o 17.30 hod. v malej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 14.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. Stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné konanie „Polyfunkčný dom Na lúke“, lokalita medzi poštou a Lidlom
  2. Stanovisko k architektonickej štúdii investičného zámeru „Parkovací dom“ – 2 varianty riešenia (so športovým ihriskom alebo bez ihriska) pre dve lokality: Trhová ulica a križovatka Saratovská/Drobného
  3. Stanovisko k architektonickej štúdii investičného zámeru „GarPark domov nielen pre vaše auto“ parkovacej garáži na Trhovej ulici spoločnosti Gar Park Slovakia, s.r.o.
  4. Informácia o aktuálnom stave – údržby verejnej zelene
  5. Rôzne

Ukončenie zasadnutia komisie.

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 12.12.2017
Dátum poslednej aktualizácie: 12.12.2017

Kontakt:

Predseda komisie: Tomáš Husár
Telefón: 0908 783 866 
E-mail: poslanec.tomas.husar@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00