29. novembra 2023
Meniny má Vratko

Zasadnutie komisie životného prostredia dňa 15.10.2020

POZVÁNKA na zasadnutie Komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 15. 10. 2020 (štvrtok) o 17.00 hod  malej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 14.

Návrh programu

Otvorenie rokovania komisie.

  1. Voľba podpredsedu komisie
  2. Žiadosť o pridelenie mimoriadnej dotácie na vybudovanie kontajnerového stojiska v r. 2020, žiadateľ: SVB BAZA, Bazovského 15, Bratislava
  3. Stanovisko k urbanistickej štúdii zóny Pod záhradami v MĆ Bratislava-Dúbravka
  4. Informácia o pripravovanej investícii – Športové centrum polície
  5. Rôzne

Ukončenie rokovania komisie.
Dátum zverejnenia: 12. 10. 2020
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 10. 2020

Kontakt:

Predseda komisie: Tomáš Husár
Telefón: 0908 783 866 
E-mail: poslanec.tomas.husar@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00