28. februára 2020
Meniny má Zlatica

Zasadnutie komisie životného prostredia 17.01.2019

POZVÁNKA

na zasadnutie Komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

17. 01. 2019 (štvrtok) o 17.00 hod

V malej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 14.

 

Návrh programu:

Otvorenie zasadnutia komisie.

1.    Rokovací poriadok komisie

2.    Návrh plánu zasadnutí komisie v roku 2019

3.    VZN o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka

4.    Polyfunkčné bytové domy Na Vrátkach – architektonicko urbanistická štúdia – stanovisko komisie

5.    Parkovisko Pri kríži, DÚR – stanovisko komisie

6.    Rozpočet na rok 2019

7.    Aktuálne informácie z činnosti oddelenia životného prostredia.

8.    Rôzne

Ukončenie zasadnutia komisie.

 

Kontakt:

Predseda komisie: Tomáš Husár 
Telefón:  0908 783866  
E-mail: tomhusr@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00