3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Zasadnutie komisie životného prostredia 17.01.2019

POZVÁNKA

na zasadnutie Komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 17. 01. 2019 (štvrtok) o 17.00 hod v malej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 14.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

 1. Rokovací poriadok komisie
 2. Návrh plánu zasadnutí komisie v roku 2019
 3. VZN o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka
 4. Polyfunkčné bytové domy Na Vrátkach – architektonicko urbanistická štúdia – stanovisko komisie
 5. Parkovisko Pri kríži, DÚR – stanovisko komisie
 6. Rozpočet na rok 2019
 7. Aktuálne informácie z činnosti oddelenia životného prostredia.
 8. Rôzne

Ukončenie zasadnutia komisie.

 

 • Zápisnica (157 kB)
 •  

   

   

  Dátum zverejnenia: 14.02.2019
  Dátum poslednej aktualizácie: 14.02.2019

Kontakt:

Predseda komisie: Tomáš Husár
Telefón: 0908 783 866 
E-mail: poslanec.tomas.husar@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00