5. apríla 2020
Meniny má Miroslava

Zasadnutie komisie životného prostredia dňa 17.10.2019

POZVÁNKA na zasadnutie Komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 17. 09. 2019 (štvrtok) o 17.00 hod v malej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 14.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. Polyfunkčný súbor TRI DUBY – investičný zámer
  2. British International School Bratislava, s.r.o. – žiadosť o prenájom
  3. Aktuálne informácie – údržba a tvorba verejnej zelene
  4. Rôzne

Ukončenie zasadnutia komisie.

 

Kontakt:

Predseda komisie: Tomáš Husár 
Telefón:  0908 783866  
E-mail: tomhusr@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00