4. apríla 2020
Meniny má Izidor

Zasadnutie komisie životného prostredia 18.01.2018

POZVÁNKA

na zasadnutie Komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 18. 01. 2017 (štvrtok) o 17.30 hod. v malej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 14.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.
1.    Aktuálne informácie z oblasti bezpečnosti a poriadku v MČ Dúbravka (p. Pčolinský)
2.    „Výstavba nového parku Dúbravka, Pri kríži“ – stanovisko k realizačnému projektu
3.    „Parkovisko Pri kríži, MČ Bratislava-Dúbravka“ – stanovisko k PD na ÚR
4.    Štúdia parkových úprav pri MÚ Žatevná 2, v dvoch variantoch – informácia
5.    Rôzne
Ukončenie zasadnutia komisie.


Kontakt:

Predseda komisie: Tomáš Husár 
Telefón:  0908 783866  
E-mail: tomhusr@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00