18. augusta 2019
Meniny má Elena

Zasadnutie komisie životného prostredia 21.03.2019

POZVÁNKA


na zasadnutie Komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku Miestneho

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa


21. 03. 2019 (štvrtok) o  17.00 hod


V malej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 14.


Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

1. Aktuálne informácie z oblasti bezpečnosti a poriadku v MČ Dúbravka (p. Pčolinský)

2. UŠ Krčace – Karlova Ves – stanovisko komisie

3. Green box – stanovisko komisie

4. Rokovací poriadok - schválenie

5. Rôzne

Ukončenie zasadnutia komisie.

 

  • Zápisnica 

Kontakt:

Predseda komisie: Tomáš Husár 
Telefón:  0908 783866  
E-mail: tomhusr@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00