8. decembra 2023
Meniny má Marína

Zasadnutie komisie životného prostredia dňa 23.01.2020

POZVÁNKA

na zasadnutie Komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 23. 01. 2020 (štvrtok) o 17.00 hod v malej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 14.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. Návrh plánu zasadnutí komisie v roku 2020
  2. Štúdia umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy – návrh zadania
  3. Podmienky mestskej časti Dúbravka na komunitné kompostovanie
  4. Rôzne

Ukončenie zasadnutia komisie.

 

 

 

Dátum zverejnenia: 10.02.2020
Dátum poslednej aktualizácie: 10.02.2020


Kontakt:

Predseda komisie: Tomáš Husár
Telefón: 0908 783 866 
E-mail: poslanec.tomas.husar@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00