3. apríla 2020
Meniny má Richard

Zasadnutie komisie životného prostredia 23.11.2017

POZVÁNKA

na zasadnutie Komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

23. novembra 2017 (štvrtok) o 17.30 hod.

V malej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 14.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.
1.    Aktuálne informácie z oblasti bezpečnosti a poriadku v MČ Dúbravka - p. Pčolinský
2.    Stanovisko k investičnému zámeru „Bytové domy Hanulova“
3.    Návrh rozpočtu na rok 2018
4.    Informácia o aktuálnom stave – údržby verejnej zelene
5.    Informácia o stave obnovy detských ihrísk
6.    Rôzne
Ukončenie zasadnutia komisie.

Kontakt:

Predseda komisie: Tomáš Husár 
Telefón:  0908 783866  
E-mail: tomhusr@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00