25. septembra 2023
Meniny má Vladislav

Zasadnutie komisie životného prostredia dňa 24.03.2022

POZVÁNKA na zasadnutie Komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 24. 03. 2022 (štvrtok) o 17.00 hod v malej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 14.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. ÚP hlavného mesta SR Bratislavy - Zmeny a doplnky 08, nájomné bývanie - stanovisko
  2. Informácia - kamerového systému v MČ Dúbravka
  3. Informácia – separovaný zber
  4. Informácia o stave údržby verejných priestranstiev
  5. Rôzne

Ukončenie zasadnutia komisie.

 
Dátum zverejnenia: 21.03.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 30.03.2022

Kontakt:

Predseda komisie: Tomáš Husár
Telefón: 0908 783 866 
E-mail: poslanec.tomas.husar@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00