5. decembra 2023
Meniny má Oto

Zasadnutie komisie životného prostredia dňa 26.05.2022

POZVÁNKA na zasadnutie Komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 26. 05. 2022 (štvrtok) o 17.00 hod v malej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 14.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka a volebných obvodov na volebné obdobie rokov 2022-2026
  2. Návrh trasy – cyklotrasy R52
  3. Odzverenie predzáhradok – materiál do MsZ
  4. Rôzne

Ukončenie zasadnutia komisie.
Dátum zverejnenia: 31.05.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 31.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: Tomáš Husár
Telefón: 0908 783 866 
E-mail: poslanec.tomas.husar@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00