3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Zasadnutie komisie životného prostredia 30.05.2019

POZVÁNKA

na zasadnutie Komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 30. 05. 2019 (štvrtok) o 17.00 hod V malej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 14.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. Parking garáž – investičný zámer
  2. Apartmánový bytový dom Rosnička – architektonická štúdia
  3. AŠ_verejný priestor_ Saratovská 5-7
  4. VZN o dotáciách
  5. Aktualizácia VZN č. 4/2015 zo dňa 05.05.2015 o niektorých podmienkach držania psov na území Mestskej časti Bratislava – Dúbravka
  6. Rôzne

Ukončenie zasadnutia komisie.

 

 

 

Dátum zverejnenia: 29.05.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 11.06.2019

Kontakt:

Predseda komisie: Tomáš Husár
Telefón: 0908 783 866 
E-mail: poslanec.tomas.husar@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00