3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Zasadnutie komisie životného prostredia 8.6.2017

POZVÁNKA

na zasadnutie Komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 8. júna 2017 (štvrtok) o 17.30 hod. V malej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 14.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie

  1. Aktuálne informácie z oblasti bezpečnosti a poriadku v MČ Dúbravka - p. Pčolinský
  2. VZN o starostlivosti o verejnú zeleň Hlavného mesta SR Bratislavy - návrh
  3. Informácia o aktuálnom stave – údržby verejnej zelene
  4. Informácia o aktuálnom stave – údržby a rekonštrukcií detských ihrísk
  5. Rôzne

Ukončenie zasadnutia komisie


 

 

Dátum zverejnenia: 11.07.2017
Dátum poslednej aktualizácie: 11.07.2017

Kontakt:

Predseda komisie: Tomáš Husár
Telefón: 0908 783 866 
E-mail: poslanec.tomas.husar@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00