21. októbra 2019
Meniny má Uršuľa

Zasadnutie komisie životného prostredia 8.6.2017

POZVÁNKA

na zasadnutie Komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 8. júna 2017 (štvrtok) o 17.30 hod. V malej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 14.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie

1.    Aktuálne informácie z oblasti bezpečnosti a poriadku v MČ Dúbravka - p. Pčolinský

2.    VZN o starostlivosti o verejnú zeleň Hlavného mesta SR Bratislavy - návrh

3.    Informácia o aktuálnom stave – údržby verejnej zelene

4.    Informácia o aktuálnom stave – údržby a rekonštrukcií detských ihrísk

5.    Rôzne

Ukončenie zasadnutia komisieKontakt:

Predseda komisie: Tomáš Husár 
Telefón:  0908 783866  
E-mail: tomhusr@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00