8. decembra 2023
Meniny má Marína

Zasadnutie komisie bytovej dňa 14.06.2023

Pozvánka

Dňa 14.06.2023 o 16:30 hod. sa uskutoční 1. zasadnutie bytovej komisie, v malej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, na Žatevnej ulici č. 4, s týmto programom:

  1. Prerokovanie návrhu stanoviska k zaslanému návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nájme bytov.
  2. Rôzne.
Dátum zverejnenia: 14.06.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 27.06.2023

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Juraj Vondrášek
Telefón: 0907 921 019
E-mail: jurajvondrasek@gmail.com

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00