30. mája 2023
Meniny má Ferdinand

Zasadnutie komisie sociálno-zdravotnej a bytovej 15.01.2020

POZVÁNKA

na zasadnutie Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 15. januára 2020 (streda) o 17.00 hod. vo veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. Schválenie programu zasadnutia komisie.
  2. Schválenie plánu zasadnutí komisie na rok 2020.
  3. Informácia o pripravovanej koncepcii práce s rodinami - Mgr. Eva Koštrnová.
  4. Informácia o poskytnutých sociálnych službách pre občanov mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2019.
  5. Informácia o výške pohľadávok jednotlivých dlžníkov nájomných bytov.
  6. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia komisie.

 

 

 

Dátum zverejnenia: 13.01.2020
Dátum poslednej aktualizácie: 21.02.2020

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Mária Belicová 
Telefón: 0950 659 529 
E-mail: maria.belicova04@gmail.com 


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00