29. novembra 2023
Meniny má Vratko

Zasadnutie komisie sociálno-zdravotnej a bytovej 22.5.2019

POZVÁNKA

na výjazdové zasadnutie Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 22. mája 2019 (streda) o 17.00 hod. v priestoroch Centra rodiny, Bazovského 6, Bratislava.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. Schválenie programu zasadnutia komisie.
  2. Prezentácia činnosti Centra rodiny - Alžbeta Šporerová.
  3. Informácia o príprave a realizácii Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy - Mgr. Matej Nagy.
  4. Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. .../2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti (424 kB).
  5. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia komisie.

 

 

 

Dátum zverejnenia: 20.05.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 10.06.2019

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Mária Belicová 
Telefón: 0950 659 529 
E-mail: maria.belicova04@gmail.com 


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00