28. septembra 2023
Meniny má Václav

Zasadnutie komisie sociálno-zdravotnej a bytovej dňa 04.12.2019

POZVÁNKA

na zasadnutie Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 4. decembra 2019 (streda) o 15.00 hod. vo veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie

  1. Schválenie programu zasadnutia komisie
  2. Vypočutie jednotlivých záujemcov zo zoznamu žiadateľov o nájom bytu v bytovom dome Pri kríži 22A
  3. Zhodnotenie činnosti komisie za rok 2019 a kontrola plnenia uznesení
  4. Rôzne

Ukončenie zasadnutia komisie

 

 

 

Dátum zverejnenia: 29.11.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 08.01.2020

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Mária Belicová 
Telefón: 0950 659 529 
E-mail: maria.belicova04@gmail.com 


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00