3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Zasadnutie komisie sociálno-zdravotnej a bytovej dňa 07.07.2021

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 07. júla 2021 (streda) o 17.00 hod. vo veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. Schválenie programu zasadnutia komisie.
  2. Prerokovanie zoznamu žiadateľov o nájom bytu v bytovom dome Pri kríži 22/A.
  3. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia komisie.
Dátum zverejnenia: 12.07.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 12.07.2021

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Mária Belicová 
Telefón: 0950 659 529 
E-mail: maria.belicova04@gmail.com 


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00