30. novembra 2023
Meniny má Ondrej

Zasadnutie komisie sociálno-zdravotnej a bytovej dňa 09.02.2022

POZVÁNKA na zasadnutie Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 9. februára 2022 (streda) o 17.00 hod. online, prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. Schválenie programu zasadnutia komisie.
  2. Návrh interného predpisu o prideľovaní nájomných bytov.
  3. Informácia o voľnom nájomnom byte v bytovom dome Pri kríži.
  4. Vyúčtovanie poskytnutých dotácií z rozpočtu mestskej časti za rok 2021.
  5. Informácia o stave poskytovania sociálnych služieb a plnení prioritných úloh v roku 2021.
  6. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia komisie.Dátum zverejnenia: 21.02.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 21.02.2022

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Mária Belicová 
Telefón: 0950 659 529 
E-mail: maria.belicova04@gmail.com 


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00