6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Zasadnutie komisie sociálno-zdravotnej a bytovej dňa 09.03.2022

POZVÁNKA na zasadnutie Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 9. marca 2022 (streda) o 17.00 hod. vo veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. Schválenie programu zasadnutia komisie.
  2. Vyúčtovanie poskytnutých dotácií z rozpočtu mestskej časti za rok 2021.
  3. Schválenie interných pravidiel KSZaB, ktorými sa upravuje postup pri posudzovaní kritérií žiadateľov o byt v mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
  4. Informácia o plánovaných aktivitách zo schváleného KPSS 2022-2026.
  5. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia komisie.

 


Dátum zverejnenia: 15.03.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 15.03.2022

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Mária Belicová 
Telefón: 0950 659 529 
E-mail: maria.belicova04@gmail.com 


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00