5. decembra 2023
Meniny má Oto

Zasadnutie komisie sociálno-zdravotnej a bytovej dňa 10.03.2021

POZVÁNKA na zasadnutie Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 10. marec 2021 (streda) o 17.00 hod. online, prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. chválenie programu zasadnutia komisie.
  2. Prerokovanie návrhu dodatku k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
  3. Informácia o výške pohľadávok jednotlivých dlžníkov nájomných bytov.
  4. Prerokovanie žiadosti o. z. STOPA.
  5. Informácia o stave poskytovania sociálnych službách v mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2020.
  6. Informácia o plnení Akčného plánu ku KPSS na rok 2021.
  7. Informácia o činnosti o. z. ICHTYS.
  8. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia komisie.

Zápisnica (230 kB, pdf)
Dátum zverejnenia: 18.03.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 18.03.2021

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Mária Belicová 
Telefón: 0950 659 529 
E-mail: maria.belicova04@gmail.com 


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00