3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Zasadnutie komisie sociálno-zdravotnej a bytovej dňa 10.04.2019

POZVÁNKA na zasadnutie Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 10. apríla 2019 (streda) o 17.00 hod. vo veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. Schválenie programu zasadnutia komisie.
  2. Informácia o spôsobe prípravy a vypracovania komunitného plánu sociálnych služieb - Mgr. Mária Machajdíková.
  3. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie - Centrum rodiny, n.o.
  4. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie - Slovenský červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto.
  5. Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. .../2019 o poskytovaní sociálnych služieb.
  6. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia komisie.Dátum zverejnenia: 04.04.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 04.04.2022

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Mária Belicová 
Telefón: 0950 659 529 
E-mail: maria.belicova04@gmail.com 


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00