6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Zasadnutie komisie sociálno-zdravotnej a bytovej dňa 10.05.2017

POZVÁNKA

na zasadnutie Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 10. mája 2017 (streda) o 16.30 hod. vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. Schválenie programu zasadnutia komisie.
  2. Informácia o plnení podmienok vyplývajúcich z nájomných zmlúv - JUDr. Mária Pomšár Vidová.
  3. Prezentácia činnosti Centra voľného času Klokan - Mgr. Anna Krupicová.
  4. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia komisie.

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 22.05.2017
Dátum poslednej aktualizácie: 25.06.2018

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Mária Belicová 
Telefón: 0950 659 529 
E-mail: maria.belicova04@gmail.com 


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00