6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Zasadnutie komisie sociálno-zdravotnej a bytovej dňa 11.09.2019

POZVÁNKA

na výjazdové zasadnutie Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 11. septembra 2019 (streda) o 17.00 hod. vo veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. Schválenie programu zasadnutia komisie.
  2. Nastavenie prioritných úloh a oblastí pre budúce komunitné plánovanie.
  3. Informácia o stave terénnej práce s rodinami.
  4. Informácia o projekte zameranom na mapovanie potrieb detí a mládeže na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
  5. Prerokovanie požiadavky subjektu PARACELSUS s.r.o. o poskytnutie finančnej dotácie na vybudovanie výťahu v zdravotnom stredisku na ul. M. Sch. Trnavského.
  6. Informácia o výške pohľadávok jednotlivých dlžníkov nájomných bytov.
  7. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia komisie.

 

 

 

Dátum zverejnenia: 12.09.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 21.02.2020

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Mária Belicová 
Telefón: 0950 659 529 
E-mail: maria.belicova04@gmail.com 


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00