3. júna 2023
Meniny má Karolína

Zasadnutie komisie sociálno-zdravotnej a bytovej dňa 12.01.2022

POZVÁNKA na zasadnutie Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 12. januára 2022 (streda) o 17.00 hod. vo veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. Schválenie programu zasadnutia komisie.
  2. Návrh interného predpisu o prideľovaní nájomných bytov.
  3. Prerokovanie zoznamu žiadateľov o nájomný byt v bytovom dome Pri kríži.
  4. Informácia o plánovaných aktivitách zo schváleného KPSS 2022-2026.
  5. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia komisie.Dátum zverejnenia: 19.01.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 19.01.2022

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Mária Belicová 
Telefón: 0950 659 529 
E-mail: maria.belicova04@gmail.com 


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00