29. novembra 2023
Meniny má Vratko

Zasadnutie komisie sociálno-zdravotnej a bytovej dňa 12.04.2017

POZVÁNKA

na zasadnutie Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 12. apríla 2017 (streda) o 16.30 hod. vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. Schválenie programu zasadnutia komisie.
  2. Informácia o činnosti Centra rodiny, n.o. - Alžbeta Šporerová.
  3. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie - Liga proti rakovine SR - pobočka Bratislava.
  4. Prerokovanie materiálu „Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy - zmena čl. 32 ods. 8 a čl. 32 ods. 9 (procesný opatrovník)“.
  5. Informácia o plánovanej zdravotnej prednáške pre seniorov a jej zabezpečení.
  6. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia komisie.

 

 

 

Dátum zverejnenia: 20.04.2017
Dátum poslednej aktualizácie: 25.06.2018

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Mária Belicová 
Telefón: 0950 659 529 
E-mail: maria.belicova04@gmail.com 


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00