3. júna 2023
Meniny má Karolína

Zasadnutie komisie sociálno-zdravotnej a bytovej dňa 12.05.2021

 

POZVÁNKA na zasadnutie Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 12. máj 2021 (streda) o 17.00 hod. vo veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. Schválenie programu zasadnutia komisie.
  2. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie – Rodinné centrum Macko.
  3. Informácia o vyhodnotení pripomienok mestských častí k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.
  4. Prerokovanie žiadosti o spoluprácu pri zbere použitého šatstva – EKOCHARITA.
  5. Tvorba kritérií súvisiacich s prideľovaním nájomných bytov.
  6. Podrobná informácia o poskytovaní sociálnych služieb za rok 2020.
  7. Informácia o plnení Akčného plánu ku KPSS na rok 2021.
  8. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia komisie.


 


Dátum zverejnenia: 26.05.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 26.05.2021

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Mária Belicová 
Telefón: 0950 659 529 
E-mail: maria.belicova04@gmail.com 


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00