6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Zasadnutie komisie sociálno-zdravotnej a bytovej dňa 13.02.2019

POZVÁNKA

na zasadnutie Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 13. februára 2019 (streda) o 17.00 hod. vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4.

  

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. Schválenie programu zasadnutia komisie.
  2. Informácia o realizácií opatrení sociálnoprávnej ochrany detí na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka - Bc. Zuzana Králiková (ÚPSVaR).
  3. Prezentácia činnosti Centra pre rodinu Kvapka.
  4. Prerokovanie zoznamu žiadateľov o nájom bytu v bytovom dome Pri kríži 22A - JUDr. Mária Pomšár Vidová.
  5. Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. .../2019 o poskytovaní sociálnych služieb.
  6. Informácia o úprave návrhu rozpočtu na roky 2019 - 2021.
  7. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia komisie.

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 15.03.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 15.03.2019

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Mária Belicová 
Telefón: 0950 659 529 
E-mail: maria.belicova04@gmail.com 


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00