5. decembra 2023
Meniny má Oto

Zasadnutie komisie sociálno-zdravotnej a bytovej dňa 13.03.2019

POZVÁNKA

na zasadnutie Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 13. marca 2019 (streda) o 17.00 hod. vo veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. Schválenie programu zasadnutia komisie.
  2. Schválenie rokovacieho poriadku komisie.
  3. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie - Bratislavský spolok nepočujúcich 1930.
  4. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie - OZ VAGUS.
  5. Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. .../2019 o poskytovaní sociálnych služieb.
  6. Prerokovanie zoznamu žiadateľov o nájom bytu v bytovom dome Pri kríži 22A.
  7. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia komisie.

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 15.03.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 21.02.2020

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Mária Belicová 
Telefón: 0950 659 529 
E-mail: maria.belicova04@gmail.com 


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00