3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Zasadnutie komisie sociálno-zdravotnej a bytovej dňa 14.04.2021

POZVÁNKA na zasadnutie Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 14. apríl 2021 (streda) o 17.00 hod. online, prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. Schválenie programu zasadnutia komisie.
  2. Prerokovanie žiadosti o. z. STOPA.
  3. Predstavenie záujemcov o členstvo v komisii.
  4. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie - Bratislavský spolok nepočujúcich 1930.
  5. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie - Centrum rodiny, n. o.
  6. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie – Slovenský červený kríž, územný spolok Bratislava – mesto.
  7. Informácia o predpisoch a postupoch súvisiacich s problematikou nájomného bývania.
  8. Informácia o pláne procesu komunitného plánovania mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
  9. Informácia o plnení Akčného plánu ku KPSS na rok 2021.
  10. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia komisie.
Dátum zverejnenia: 21.04.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 21.04.2021

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Mária Belicová 
Telefón: 0950 659 529 
E-mail: maria.belicova04@gmail.com 


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00