5. decembra 2023
Meniny má Oto

Zasadnutie komisie sociálno-zdravotnej a bytovej dňa 14.3.2018

POZVÁNKA

na zasadnutie Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 14. marca 2018 (streda) o 16.30 hod. vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. Schválenie programu zasadnutia komisie.
  2. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie - Slovenský červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto.
  3. Prehodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Programovacie obdobie 2015-2024.
  4. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia komisie.

 

 

 

Dátum zverejnenia: 11.09.2018
Dátum poslednej aktualizácie: 11.09.2018

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Mária Belicová 
Telefón: 0950 659 529 
E-mail: maria.belicova04@gmail.com 


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00