6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Zasadnutie komisie sociálno-zdravotnej a bytovej dňa 15.02.2017

PROGRAM KOMISIE SOCIÁLNO-ZDRAVOTNEJ A BYTOVEJ

Termín konania: 15. februára 2017 (streda)
Miesto konania: MÚ Žatevná 4, 1. posch., veľká zasadačka
Čas: 16:30 hod.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Oboznámenie sa s programom zasadnutia a jeho odsúhlasenie, prípadne doplnenie
  3. Prezentácia činnosti Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar so zameraním na metódu práce „Stretnutie rodinného kruhu“ - Mgr. Zuzana Spiessová a Bc. Marián Hrehor
  4. Rôzne
  5. Záver

 

 

 

Dátum zverejnenia: 15.02.2017
Dátum poslednej aktualizácie: 27.02.2017

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Mária Belicová 
Telefón: 0950 659 529 
E-mail: maria.belicova04@gmail.com 


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00