27. septembra 2023
Meniny má Cyprián

Zasadnutie komisie sociálno-zdravotnej a bytovej dňa 19.08.2020

POZVÁNKA na mimoriadne zasadnutie Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 19. augusta 2020 (streda) o 17.00 hod. vo veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

  • Schválenie programu zasadnutia komisie.
  • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. .../2020 zo dňa ..., ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2014 zo dňa 13.5.2014 o poskytovaní sociálnych služieb.
  • Informácia o výsledku kontroly domácej opatrovateľskej služby vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR.
  • Rôzne.

Ukončenie zasadnutia komisie.

 
Dátum zverejnenia: 25. 8. 2020
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 8. 2020

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Mária Belicová 
Telefón: 0950 659 529 
E-mail: maria.belicova04@gmail.com 


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00