6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Zasadnutie komisie sociálno-zdravotnej a bytovej dňa 20.9.2017

POZVÁNKA

na zasadnutie Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 20. septembra 2017 (streda) o 16.30 hod. vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

  1.  Schválenie programu zasadnutia komisie.
  2. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a revencie.
  3. Prerokovanie Koncepcie terénnej práce s ľuďmi bez domova - Depaul Slovensko, n.o.
  4. Prerokovanie správy o plnení podmienok vyplývajúcich z nájomných zmlúv niektorých nájomníkov v bytovom dome Pri kríži 22/A.
  5. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia komisie.

 

 

 

Dátum zverejnenia: 11.12.2017
Dátum poslednej aktualizácie: 25.06.2018

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Mária Belicová 
Telefón: 0950 659 529 
E-mail: maria.belicova04@gmail.com 


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00