6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Zasadnutie komisie sociálno-zdravotnej a bytovej dňa 22.04.2020

POZVÁNKA

na online rokovanie Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 22. apríla 2020 (streda) o 16.00 hod.

Návrh programu

Otvorenie rokovania komisie.

  1. Schválenie programu komisie.
  2. Informácia o aktuálnom stave sociálneho oddelenia a jeho práce počas koronavírusu (seniori a práca s rodinami).
  3. Ľudia bez domova a rodiny v kríze - návrhy na riešenia, resp. aktuálna situácia a riešenia.
  4. Informácia o aktuálnom čerpaní rozpočtu.
  5. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie - Bratislavský spolok nepočujúcich 1930.
  6. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie - Centrum rodiny, n.o.
  7. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie - OZ Odyseus.
  8. Rôzne.

Ukončenie rokovania komisie.

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 23.04.2020
Dátum poslednej aktualizácie: 23.04.2020

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Mária Belicová 
Telefón: 0950 659 529 
E-mail: maria.belicova04@gmail.com 


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00