23. septembra 2023
Meniny má Zdenka

Zasadnutie komisie sociálno-zdravotnej a bytovej dňa 25.1.2017

PROGRAM KOMISIE SOCIÁLNO-ZDRAVOTNEJ A BYTOVEJ

Termín konania: 25. januára 2017 (streda)
Miesto konania: MÚ Žatevná 4, 1. posch., veľká zasadačka
Čas: 16:30 hod.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Oboznámenie sa s programom zasadnutia a jeho odsúhlasenie, prípadne doplnenie
  3. Informácia o poskytnutých sociálnych službách pre občanov mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2016
  4. Zhodnotenie práce komisie za rok 2016
  5. Rôzne
  6. Záver

 

 

 

Dátum zverejnenia: 06.02.2017
Dátum poslednej aktualizácie: 25.06.2018

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Mária Belicová 
Telefón: 0950 659 529 
E-mail: maria.belicova04@gmail.com 


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00