6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Zasadnutie komisie sociálno-zdravotnej a bytovej dňa 27.05.2020

POZVÁNKA na zasadnutie Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 27. mája 2020 (streda) o 17.00 hod. vo veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. Schválenie programu zasadnutia komisie.
  2. Informácia o činnosti sociálneho oddelenia a opatreniach prijatých počas koronakrízy.
  3. Tvorba výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu v súvislosti s koronakrízou.
  4. Návrhy na vymenovanie členov koordinačného výboru pomoci v súvislosti s koronakrízou.
  5. Informácia o riešení prípadov záškoláctva a práca s rodinami počas koronakrízy.
  6. Informácia o tvorbe komunitného plánu sociálnych služieb.
  7. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie - OZ Vagus.
  8. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia komisie.

Dátum zverejnenia: 20. 5. 2020
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 5. 2020

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Mária Belicová 
Telefón: 0950 659 529 
E-mail: maria.belicova04@gmail.com 


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00