5. decembra 2023
Meniny má Oto

Zasadnutie komisie sociálno-zdravotnej dňa 10.05.2023

POZVÁNKA na zasadnutie Komisie sociálno-zdravotnej miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 10. mája 2023 (streda) o 17.00 hod. vo veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. Schválenie programu zasadnutia komisie.
  2. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie – Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, o. z.
  3. Predstavenie činnosti občianskeho združenia Nádej na pomoc odchovancov detí z CDR.
  4. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia komisie.
Dátum zverejnenia: 15.05.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 16.05.2023

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Mária Belicová 
Telefón: 0950 659 529 
E-mail: maria.belicova04@gmail.com 


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00