28. septembra 2023
Meniny má Václav

Zasadnutie komisie sociálno-zdravotnej dňa 11.01.2023

POZVÁNKA na zasadnutie Komisie sociálno-zdravotnej miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 11. januára 2023 (streda) o 17.00 hod. vo veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. Schválenie programu zasadnutia komisie.
  2. Schválenie rokovacieho poriadku komisie.
  3. Voľba podpredsedu komisie.
  4. Schválenie plánu zasadnutí komisie na rok 2023.
  5. Predstavenie členov komisie.
  6. Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2023 – 2025.
  7. Informácia o poskytnutých sociálnych službách pre občanov mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2022.
  8. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia komisie.
Dátum zverejnenia: 18.01.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 06.03.2023

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Mária Belicová 
Telefón: 0950 659 529 
E-mail: maria.belicova04@gmail.com 


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00