30. novembra 2023
Meniny má Ondrej

Zasadnutie komisie sociálno-zdravotnej dňa 19.04.2023

POZVÁNKA na zasadnutie Komisie sociálno-zdravotnej miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 19. apríla 2023 (streda) o 17.00 hod. vo veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. Schválenie programu zasadnutia komisie.
  2. Informácia o vyúčtovaní poskytnutých dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2022.
  3. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie – Občianske združenie STOPA Slovensko.
  4. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie – Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, o. z..
  5. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie – Centrum rodiny, n. o.
  6. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie – Depaul Slovensko, n. o.
  7. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie – MO Jednoty dôchodcov Slovenska Bratislava IV – Dúbravka.
  8. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2022 – 2026 za rok 2022.
  9. Rôzne.

Ukončenie zasadnutia komisie.
Dátum zverejnenia: 18.04.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 19.04.2023

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Mária Belicová 
Telefón: 0950 659 529 
E-mail: maria.belicova04@gmail.com 


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00