21. januára 2019
Meniny má Vincent

Mestskí poslanci

Poslanci Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava za MČ Bratislava-Dúbravka Ing. Juraj Káčer

Ing. Juraj Káčer


Telefón: +421 903 865 846
E-Mail: juraj.kacer@gmail.com

Adresa:
Janka Alexyho 7
841 01 Bratislava


  Mgr. Zdenka Zaťovičová

Mgr. Zdenka Zaťovičová


Telefón:
E-mail:

Adresa:
Ľuda Zúbka 31
841 01 Bratislava
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislava

Mestské zastupiteľstvo má 45 poslancov volených obyvateľmi hlavného mesta v priamych voľbách na štvorročné obdobie. Postavenie Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy upravuje článok 14 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Počet poslancov volených v jednotlivých mestských častiach určí mestské zastupiteľstvo pred voľbami podľa podielu obyvateľov mestskej časti na celkovom počte obyvateľov hlavného mesta, pričom každá z nich má v mestskom zastupiteľstve aspoň jedného poslanca.

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 05.12.2018

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00