24. mája 2019
Meniny má Ela

Mestskí poslanci

Poslanci Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava za MČ Bratislava-Dúbravka Ing. Juraj Káčer

Ing. Juraj Káčer
bez politickej príslušnosti 


Telefón: 0903 865 846
E-Mail: juraj.kacer@gmail.com

Adresa:
Janka Alexyho 7
841 01 Bratislava


  PhDr. Ľuboš Krajčír

PhDr. Ľuboš Krajčír      
SME RODINA-Boris Kollár


Telefón: 0911 450 698
E-Mail: vicestarosta@dubravka.sk

Adresa:
Pri hrubej lúke 13
841 01 Bratislava


 
Mgr. Zdenka Zaťovičová

Mgr. Zdenka Zaťovičová 

E-mail:  zdenka.zatovicova@gmail.com

Adresa: 
Ľuda Zúbka 31 
841 01 Bratislava 

 


  

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislava

Mestské zastupiteľstvo má 45 poslancov volených obyvateľmi hlavného mesta v priamych voľbách na štvorročné obdobie. Postavenie Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy upravuje článok 14 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Počet poslancov volených v jednotlivých mestských častiach určí mestské zastupiteľstvo pred voľbami podľa podielu obyvateľov mestskej časti na celkovom počte obyvateľov hlavného mesta, pričom každá z nich má v mestskom zastupiteľstve aspoň jedného poslanca.

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 05.2.2019

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00