21. januára 2019
Meniny má Vincent

Miestna rada

V zmysle zákona 377/1990 Z.z. o hlavnom meste SR Bratislave:

  • Miestna rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom miestneho zastupiteľstva. Plní aj funkciu poradného orgánu starostu.
  • Počet členov miestnej rady určí miestne zastupiteľstvo tak, aby tvoril najviac jednu tretinu počtu poslancov miestneho zastupiteľstva. V zložení miestnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v miestnom zastupiteľstve.
  • Miestna rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta alebo zástupca starostu, ak tak neurobí starosta.

  •  

    Členovia miestnej rady

     Ing. Juraj Káčer

 

Ing. Juraj Káčer  
SDKÚ-DS 

Bydlisko: J. Alexyho 7, 841 01 Bratislava 
Telefón mobil:  0903 865846 
E-mail: juraj.kacer@gmail.com


PhDr. Ľuboš Krajčír


PhDr. Ľuboš Krajčír 
NOVA 

Bydlisko: Považanova 2, 841 01 Bratislava  
Telefón mobil:  0911 450698 
E-mail: lubos.ada@gmail.com

 Ing. Igor Mravec

Ing. Igor Mravec 
SIEŤ 

Bydlisko: Bratislava–Dúbravka 5784, 841 01 Bratislava 
Telefón mobil:  0910 511236 
E-mail: igor.mravec@gmail.com

 

 

Maroš Repík
Maroš Repík 
MOST-HÍD 

Bydlisko: Ľuda Zúbka 5,  841 01 Bratislava 
Telefón mobil: 0903 410136 
E-mail: maros.repik@gmail.com
 Marián Takács

Marián Takács
SaS 


Bydlisko: Landauova 20, 841 01 Bratislava 
Telefón mobil:  0905 406359 
E-mail: takacs.marian@gmail.com

Ing. Pavel Vladovič

Ing. Pavel Vladovič 
KDH 

Bydlisko: Popovova 19, 841 01 Bratislava 
Telefón mobil:  0911 141401 
E-mail: pavel.vladovic@gmail.com


 

Účasť poslancov na zasadnutiach  MR mestskej časti Bratislava-Dúbravka  rok 2018 (126 kB)

Účasť poslancov na zasadnutiach  MR mestskej časti Bratislava-Dúbravka  rok 2017 (134 kB)

Účasť poslancov na zasadnutiach  MR mestskej časti Bratislava-Dúbravka  rok 2016 (60kB)  

Účasť poslancov na zasadnutiach  MR mestskej časti Bratislava-Dúbravka  rok 2015 (65kB)

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 27.04.2018

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00