24. mája 2019
Meniny má Ela

Miestna rada

V zmysle zákona 377/1990 Z.z. o hlavnom meste SR Bratislave:

 • Miestna rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom miestneho zastupiteľstva. Plní aj funkciu poradného orgánu starostu.
 • Počet členov miestnej rady určí miestne zastupiteľstvo tak, aby tvoril najviac jednu tretinu počtu poslancov miestneho zastupiteľstva. V zložení miestnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v miestnom zastupiteľstve.
 • Miestna rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta alebo zástupca starostu, ak tak neurobí starosta.

 •  

  Členovia miestnej rady 

  Mária BelicováMgr. Mária Belicová 
  NOVA


  bydlisko: Dúbravka 5821,  840 02 Bratislava 
  telefón-mobil: 0950 659 529
  e-mail: maria.belicova04@gmail.com

   

   

   

   


  Libor GulaIng. Libor Gula, M.A.
  SPOLU-občianska demokracia


  bydlisko: Koprivnická  9/F, 841 01 Bratislava
  telefón-mobil: 0911 701 490 
  e-mail: lgula@centrum.sk 

 


Tomáš HusárTomáš Husár
nezávislý


bydlisko: Drobného 14,  841 01 Bratislava  
telefón-mobil: 0908 783 866
e-mail: tomhusr@gmail.com

 

 

 

 


Luboš KrajčírPhDr. Ľuboš Krajčír
SME RODINA-Boris Kollár


bydlisko: Pri Hrubej lúke 13, 841 01 Bratislava   
telefón-mobil: 0911 450 698
e-mail: vicestarosta@dubravka.sk 

 

 

 

 


Igor MravecIng. Igor Mravec
nezávislý


bydlisko: Dúbravka 5784,  841 01 Bratislava   
telefón-mobil: 0910 511 236 
e-mail: igor.mravec@gmail.com

 

 

 

 


Maroš RepíkMaroš Repík
bez politickej príslušnosti 


bydlisko: Ľuda Zúbka 5, 841 01  Bratislava     
telefón-mobil: 0903 410 136   
e-mail: maros.repik@gmail.com

 

 

 

 


Marián TakácsMarián Takács
Sloboda a Solidarita


bydlisko: Landauova 20, 841 01 Bratislava     
telefón-mobil: 0905 406 359   
e-mail: takacs.marian@gmail.com

 

 

 

 


Pavel VladovičIng. Pavel Vladovič
bez politickej príslušnosti


bydlisko: Popovova 19,  841 01 Bratislava  
telefón-mobil: 0911 141 401 
e-mail: pavel.vladovic@gmail.com

 

 

 

 

Účasť poslancov na zasadnutia MR

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 05.02.2019

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00