30. septembra 2022
Meniny má Jarolím

Miestna rada

V zmysle zákona 377/1990 Z.z. o hlavnom meste SR Bratislave:

 • Miestna rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom miestneho zastupiteľstva. Plní aj funkciu poradného orgánu starostu.
 • Počet členov miestnej rady určí miestne zastupiteľstvo tak, aby tvoril najviac jednu tretinu počtu poslancov miestneho zastupiteľstva. V zložení miestnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v miestnom zastupiteľstve.
 • Miestna rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta alebo zástupca starostu, ak tak neurobí starosta.

 • Členovia miestnej rady 

  Mária BelicováMgr. Mária Belicová 
  NOVA


  Bydlisko: Dúbravka 5821, 840 02 Bratislava 
  Telefón: 0950 659 529
  E-mail: maria.belicova04@gmail.com

   

   

   

   


  Libor GulaIng. Libor Gula, M.A.
  SPOLU-občianska demokracia


  Bydlisko: Koprivnická  9/F, 841 01 Bratislava
  Telefón: 0911 701 490 
  E-mail: lgula@centrum.sk 

 


Ing. Juraj HoranIng. Juraj Horan
bez politickej príslušnosti 


Bydlisko: Bujnákova 11, 841 01 Bratislava
Telefón: 0905 236 036
E-mail: horanjuraj@gmail.com 

 

 

 

 


Tomáš HusárTomáš Husár
nezávislý


Bydlisko: Drobného 14, 841 01 Bratislava  
Telefón: 0908 783 866
E-mail: tomhusr@gmail.com

 

 

 

 


Igor MravecIng. Igor Mravec
nezávislý


Bdlisko: Dúbravka 5784, 841 01 Bratislava   
Telefón: 0910 511 236 
E-mail: igor.mravec@gmail.com

 

 

 

 


Maroš RepíkMaroš Repík
bez politickej príslušnosti 


Bydlisko: Ľuda Zúbka 5, 841 01 Bratislava     
Telefón: 0903 410 136   
E-mail: maros.repik@gmail.com

 

 

 

 


Pavel VladovičIng. Pavel Vladovič
bez politickej príslušnosti


Bydlisko: Popovova 19, 841 01 Bratislava  
Telefón: 0911 141 401 
E-mail: pavel.vladovic@gmail.com

 

 

 

 

Účasť poslancov na zasadnutiach miestnej rady

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 22.03.2022

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00