3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Miestna rada

V zmysle zákona 377/1990 Z.z. o hlavnom meste SR Bratislave:

 • Miestna rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom miestneho zastupiteľstva. Plní aj funkciu poradného orgánu starostu.
 • Počet členov miestnej rady určí miestne zastupiteľstvo tak, aby tvoril najviac jednu tretinu počtu poslancov miestneho zastupiteľstva. V zložení miestnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v miestnom zastupiteľstve.
 • Miestna rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta alebo zástupca starostu, ak tak neurobí starosta.

 • Členovia miestnej rady 

  Mgr. Mária Belicová

  Mgr. Mária Belicová
  Strana obcí a miest – SOM Slovensko


  Bydlisko: Dúbravka 5821, 840 02 Bratislava
  Telefón: 0950 659 529
  E-mail: maria.belicova04@gmail.com

   

      


  bohunskyIng. Marián Bohunský
  Strana obcí a miest – SOM Slovensko

   
  Bydlisko: Nejedlého 7, 841 02 Bratislava
  Telefón: 0903 762 735
  E-mail: bohunskymarian@gmail.com

   

   

   

   
   


  Ing. Juraj Horan

  Ing. Juraj Horan
  Strana obcí a miest – SOM Slovensko


  Bydlisko: Bujnákova 11, 841 01 Bratislava 
  Telefón: 0905 236 036   
  E-mail: horanjuraj@gmail.com 
   


Tomáš Husar

Tomáš Husár
Strana obcí a miest – SOM Slovensko


Bydlisko: Bujnákova 17, 841 01 Bratislava
Telefón: 0908 783 866
E-mail: poslanec.tomas.husar@gmail.com

 

 

 

 


PhDr. Štefan Maceják, PhD.

PhDr. Štefan Maceják, PhD.
Strana obcí a miest – SOM Slovensko


Bydlisko: Bilíkova 22, 841 01 Bratislava
Telefón: 0903 545 337
E-mail: stefanmacejak@gmail.com

 

 

 

 


JUDr. Dušan MikulášJUDr. Dušan Mikuláš
Strana obcí a miest – SOM Slovensko


Bydlisko: Nejedlého 29, 841 02 Bratislava    
Telefón: 0903 303 988  
E-mail: dusan.mikulas@gajdosik.net

 

 

 

 


JUDr. Miroslav PástorJUDr. Miroslav Pástor
Strana obcí a miest – SOM Slovensko


Bydlisko: Cabanova 7, 841 02 Bratislava
Telefón: 0948 497 111
E-mail: miropastor@hotmail.com

 

 

 

 


JUDr. Andrej Vlk

JUDr. Andrej Vlk
Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita


Bydlisko: Gallayova 21, 841 02 Bratislava
Telefón: 0911 792 812
E-Mail: andrej.vlk@advokatvlk.sk

 

 

 


 

 

Účasť poslancov na zasadnutiach miestnej rady

 Volebné obdobie 2018-2022


Kontakty a fotografie sú uverejnené v rozsahu súhlasu poskytnutého jednotlivými poslancami na tento účel.

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 01.12.2023

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00