29. novembra 2023
Meniny má Vratko

Zasadnutie miestnej rady dňa 13.04.2021

POZVÁNKA

na 9. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať
dňa 13. apríla 2021 (utorok) o 15.00 hod.
vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4, I. poschodie

 

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia miestnej rady

  1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia
  2. Návrh Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka (219 kB, pdf)
  3. Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (107 MB, pdf)
  4. Návrh na nájom nebytového priestoru – miestnosti č. 147A – kancelárie vo výmere 12,50 m2 v DKD pánovi Mgr. Art. Marošovi Balážovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1 MB, pdf)
  5. Návrh na nájom nebytového priestoru č. 190 vo výmere 47 m2, v Dome kultúry Dúbravka, Divadelnej formácii UŽ, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,1 MB, pdf)
  6. Návrh na nájom pozemkov v k.ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa (2,1 MB, pdf)
  7. Rôzne

Ukončenie zasadnutia miestnej rady

Poznámka:
Každý účastník zasadnutia Miestne rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka musí vstúpiť na zasadnutie s prekrytými hornými dýchacími cestami. Pri vstupe na zasadnutie je nutné použiť dezinfekciu na ruky. V prípade, ak sa u Vás prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť zasadnutie Miestnej rady.

Uznesenia
Dátum zverejnenia: 08.04.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 16.04.2021

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00