8. decembra 2023
Meniny má Marína

Mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 23.10.2023

POZVÁNKA

na mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

23. októbra 2023 (pondelok) o 17.30 hod.
vo veľkej zasadačke miestneho úradu, Žatevná 4, Bratislava.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva
  1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia
  2. Návrh stanoviska k návrhu dodatku č. 24 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (665 kB, pdf)
  3. Návrh stanoviska k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislava o dani z nehnuteľností (196 kB, pdf)
  4. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva
  5. Rôzne
Dátum zverejnenia: 17.10.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 25.10.2023

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00