30. novembra 2023
Meniny má Ondrej

Mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva dňa 27. mája 2021

POZVÁNKA

na mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

27. mája 2021 (štvrtok) o 16.00 hod.

v Dome kultúry Dúbravka na Saratovskej 2/A, v Bratislave

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva.

  1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia
  2. Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (1 MB, pdf)
  3. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva
  4. Rôzne

Ukončenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva.

Poznámka:
Každý účastník zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka musí vstúpiť na zasadnutie s prekrytými hornými dýchacími cestami. Pri vstupe na zasadnutie je nutné použiť dezinfekciu na ruky. V prípade, ak sa u Vás prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť zasadnutie.


Uznesenia

Výsledky hlasovania

 Zápisnica

 

Dátum zverejnenia: 21.05.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 03.06.2021

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00