7. apríla 2020
Meniny má Zoltán

Zasadnutie MZ 8.6.2017

POZVÁNKA

 

na mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

  8.     júna  2017  (štvrtok)   o  17. 00 hod.

 vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4, I. poschodie.

 

Návrh programu

    Otvorenie mimoriadneho zasadnutia

    Schválenie programu mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva, návrhovej
    komisie a overovateľov zápisnice

  1. Návrh na spolufinancovanie projektu   "Rekonštrukcia MŠ Fedákova" (79 kB)

     Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

 

Uznesenia
Uznesenie č. 219 z mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Dúbravka z 8. júna 2017 (137 kB) 

Zápisnica
Zápisnica z mimoriadneho  zasadnutia  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej   časti  Bratislava-Dúbravka z 8. júna 2017 (242 kB) 

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00