Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

25. mája 2024
Meniny má Urban

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva 11.02.2020

POZVÁNKA

na 7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

11. februára 2020 (utorok) o 15.00 hod.

v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12, v Bratislave.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

  1. Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  2. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva (203 kB)
  3. Informácia o činnosti útvaru kontroly (612 kB)
  4. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 2372/3, k.ú. Dúbravka o výmere 18 m² + 10 m2 spoločnosti Pro gastro-servis, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (15 MB)
  5. Návrh na predaj pozemku parc. č. 1796/2 vo výmere 45 m2 a pozemku parc. č. 1735/24 vo výmere 35 m2 Ing. Róbertovi Karaffovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (10 MB)
  6. Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte „Skladová hala – Dúbravčice“, súp. č. 5790 v Bratislave, vo výmere 744,61 m2, Aviatickému klubu S/Ldr. Otta Smika DFC o.z., ako prípad hodný osobitného zreteľa (6 MB)
  7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka (327 kB)
  8. Návrh na voľbu člena Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej (227 kB)
  9. Rôzne
  10. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva
Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Predložené informačné materiály:

 

Výsledky hlasovania

Uznesenia

Zápisnica

Videozáznam

 

 

Dátum zverejnenia: 06.02.2020
Dátum poslednej aktualizácie: 24.03.2020

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00