Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

25. mája 2024
Meniny má Urban

Mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva 23.10.2019

POZVÁNKA

na mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

23. októbra 2019 (streda) o 16. 00 hod.

vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4, I. poschodie.

Návrh programu

Otvorenie mimoriadneho zasadnutia

  1. Schválenie programu mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  2. Návrh na nájom stavby so súpisným číslom 1952, postavenej na pozemku parc. č. 1415 na Pekníkovej ulici č. 2 a priľahlého pozemku, parc. č. 1416 s výmerou 2233 m2 evidovanej na LV č. 847 v k. ú. Dúbravka, spoločnosti British International School, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (721 kB)
  3. Návrh na určenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na nájom pozemkov parc. č. 3100/1, 3100/2, k.ú. Dúbravka a objektu so súp. č. 1877 nachádzajúceho sa na ulici Kapitána Rašu (213 kB)
  4. Návrh stanoviska k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení VZN č. 5/2019 (194 kB)
  5. Návrh na vzatie na vedomie výsledku kontroly projektu „Rekonštrukcia materskej školy Fedákova“ vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky (220 kB)
  6. Informácia o stave územno-plánovacích dokladov (UPN-zón) a príprave stavebnej uzávery (228 kB)
  7. Rôzne

     Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva

 

 

Výsledky hlasovania

Zápisnica

Uznesenia

Videozáznam

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00