6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 11. mája 2020

 

POZVÁNKA

na 8. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

11. mája 2020 (pondelok) o 15.00 hod.

v Dome kultúry Dúbravka, na Saratovskej ulici č. 2/A v Bratislave.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva

  1. Schválenie programu zasadnutia Miestneho zastupiteľstva, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  2. Návrh na nájom pozemkov (k. ú. Dúbravka): parc. č. 3100/1 vo výmere 2735 m2 , par. č. 3100/2 vo výmere 461 m2 a nájom objektu so súp. č. 1877 nachádzajúceho sa na ulici Kapitána Rašu, združeniu ASROW, o. z. (2,1 MB)
  3. Návrh Dodatku č. 6 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka (284 kB)
  4. Rôzne
  5. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva

Informatívny materiál

Ukončenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva

 

Materiály predložené na rokovaní miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka


 

Výsledky hlasovania

Uznesenia

Zápisnica

Videozáznam

 

 

 

Dátum zverejnenia: 06.05.2020
Dátum poslednej aktualizácie: 20.05.2020


Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00