Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

22. júla 2024
Meniny má Magdaléna

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 14.12.2021

POZVÁNKA

na 16. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

14. decembra 2021 (utorok) o 15.00 hod.

v Dome kultúry Dúbravka na Saratovskej 2/A, v Bratislave

Návrh programu

       Otvorenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva

 1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia
 2. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva (253 kB, pdf)
 3. Informácia o činnosti útvaru kontroly (801 kB, pdf)
 4. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2021 (534 kB, pdf)
 5. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 (7,4 MB, pdf)
 6. Návrh na odpustenie nájomného spoločnosti KOUVAR s. r. o. za pozemok slúžiaci ako letná terasa reštaurácie Dobrý deň (2,5 MB, pdf)
 7. Návrh na nájom dvoch garážových boxov v Dome kultúry Dúbravka, na dobu neurčitú, spoločnosti KOUVAR s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (229 kB, pdf)
 8. Návrh na nájom skladových priestorov vo výmere 12 m2 pod schodmi v Dome kultúry Dúbravka, na dobu neurčitú, občianskemu združeniu BUNKRE, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,3 MB, pdf)
 9. Návrh na nájom pozemku parc. č. 2962/2, v k.ú. Dúbravka, spolu vo výmere 34,96 m2, spoločnosti MADJAN, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (503 kB, pdf)
 10. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 3058/3 v k.ú. Dúbravka, vo výmere 37 m2, Dušanovi Džatkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (580 kB, pdf)
 11. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,1 MB, pdf)
 12. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mestskej časti Bratislava-Dúbravka za roky 2015-2024
  Monitorovacia správa za obdobie 2019-2021 (1 MB, pdf)
 13. Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2022-2026 (1 MB, pdf)
 14. Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania projektu Rekonštrukcia malej telocvične v ZŠ Sokolíkova z Fondu na podporu športu (232 kB, pdf)
 15. Návrh na nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre „Ľudmila Gajdošová – mastička“ živnostník (265 kB, pdf)
 16. Návrh na zriadenie dočasnej Názvoslovnej komisie mestskej časti Bratislava-Dúbravka (289 kB, pdf)
 17. Návrh plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2022 (318 kB, pdf)
 18. Návrh na vzatie na vedomie vzdanie sa členstva v Komisii kultúry (184 kB, pdf)
 19. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva z 15. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 21.09.2021 (210 kB, pdf)
 20. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva
 21. Rôzne

       Ukončenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva.

Poznámka:

 • Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva bude prebiehať v režime OTP.
 • Každý účastník zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka musí vstúpiť na zasadnutie s prekrytými hornými dýchacími cestami.
 • Pri vstupe na zasadnutie je nutné použiť dezinfekciu na ruky. V prípade, ak sa u Vás prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť zasadnutie Miestneho zastupiteľstva.

Výsledky hlasovania

Uznesenia

Zápisnica

Videozáznam

 


Dátum zverejnenia: 09.12.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 24.03.2022

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00