Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

20. mája 2024
Meniny má Bernard

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 20.10.2020

POZVÁNKA

na mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

20. októbra 2020 (utorok) o 15.00 hod.

v Dome kultúry Dúbravka na Saratovskej 2/A, v Bratislave

Návrh programu

Otvorenie mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva

 1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia
 2. Oznámenie starostu o nastúpení náhradníkov po zaniknutom mandáte poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka a zloženie sľubu nových poslancov (137 kB, pdf)
 3. Návrh úpravy rozpočtu na rok 2020 podľa aktuálnej situácie k 30.09.2020 (794 kB, pdf)
 4. Návrh na schválenie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci ako kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 (312 kB, pdf)
 5. Návrh na odpustenie časti nájomného v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 (277 kB, pdf)
 6. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre športové kluby (87 kB, pdf)
 7. Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o umiestňovaní herní a kasín na území hlavného mesta SR Bratislavy (2,6 MB, pdf)
 8. Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Dúbravka (99 kB, pdf)
 9. Návrh na vzatie na vedomie vzdania sa členstva v komisiách mestskej časti Bratislava-Dúbravka poslancami miestneho zastupiteľstva (80 kB, pdf)
 10. Návrh na voľbu členov volebnej komisie na voľbu člena Miestnej rady Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka (85 kB, pdf)
 11. Návrh na voľbu člena Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka a vzatie na vedomie vzdanie sa členstva v Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Dúbravka Mariánom Takácsom (82 kB, pdf)
 12. Návrh na poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva v prípadoch uvedených v zákone SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (81 kB, pdf)
 13. Návrh na voľbu nových členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka (106 kB, pdf)
 14. Žiadosť miestneho kontrolóra o súhlas s vykonávaním inej zárobkovej činnosti v súlade s § 18 zákona SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (356 kB, pdf)
 15. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka v oblasti kultúry (5,3 MB, pdf)

        Ukončenie mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva

Poznámka:
Každý účastník zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka musí vstúpiť na zasadnutie s prekrytými hornými dýchacími cestami. Pri vstupe na zasadnutie je nutné použiť dezinfekciu na ruky. V prípade, ak sa u Vás prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Výsledky hlasovania

Uznesenia

Zápisnica

VideozáznamDátum zverejnenia: 15. 10. 2020
Dátum poslednej aktualizácie: 16.02.2021

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00